chemservis.cz

Služby

Dokumentace k uvádění výrobků na trh, podpora v oblasti hygieny a správné výrobní praxe.

 • illustration
  illustration

  V oblasti legislativy nabízíme

  • pomoc s legislativou při uvedení výrobků na trh
  • zpracování bezpečnostních listů, specifikací, podnikových norem, podkladů pro schvalovací řízení
  • informace o legislativních změnách
  • zpracováni dokumentů k SVP
 • illustration
  illustration

  V oblasti hygieny nabízíme

  • posouzení vaší provozovny, návrhy vybavení a opatření v souladu s hygien. předpisy
  • zpracování sanitačních řádů
  • školení hygienického minima a zásad SVP
  • školení bezp.práce s dezinfekcemi a čisticími přípravky
  • školení zásad osobní a provozní hygieny
 • illustration
  illustration

  V oblasti výroby nabízíme

  • poloprovozní výroba vyvíjených přípravků
  • smluvní výroba polotovarů nebo i hotových výrobků v závislosti na objemu produkce
  • zprostředkování výroby na nejvhodnějších technologických zařízeních za účelem optimalizace cen
  • ověřováni fyz.-chemických a mikrobiologických vlastností hotových produktů
  • posouzeni vaší provozovny v souladu s platnými bezpeč. předpisy
  • školení k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
  • inženýrská činnost při zařizování vlastních podniků
  • návrhy technologických zařízení a zavádění nových technologických postupů do výrobní praxe

Naše služby

Nabízíme komplexní služby při uvedení výrobků na trh

 • illustration

  Výzkum a vývoj

  kosmetika, bytová a spotřební chemie, potraviny, veterinární přípravky a další odvětví

 • illustration

  Služby

  dokumentace k uvádění výrobků na trh, podpora v oblasti hygieny a správné výrobní praxe

 • illustration

  Obchod

  zakázková výroba, inovace, optimalizace procesů a technologií, prodej speciálních aditiv