chemservis.cz

Dekarbonizace kosmetiky a vývoj aplikací cirkulární kosmetiky

Projekt je zaměřen na dekarbonizaci výrobního odvětví kosmetiky prostřednictvím vývoje nové technologie pro tzv. bezvodou kosmetiku (waterless cosmetics)...

26. 03. 2023

Projekt je zaměřen na dekarbonizaci výrobního odvětví kosmetiky prostřednictvím vývoje nové technologie pro tzv. bezvodou kosmetiku (waterless cosmetics) a vývoje aplikací pro zcela nový segment, který je nazývám Circular Beauty. Oba dva výše zmíněné trendy patří mezi 3 nové tzv. globální megatrendy v kosmetice. A jejich cílem je snížení uhlíkové stopy kosmetických produktů i ingrediencí a vybudování nové kategorie kosmetických produktů na bázi cirkulární ekonomiky.

Výsledky prokázaly velký potenciál akceptace a použití. Více než 70% členů populace ČR je ochotno některý z produktů v tabletách využívat při různých příležitostech.

Na tento výzkum navázal detailní výzkum, které blíže charakterizoval postoje cílové skupiny k celému konceptu. Koncept populaci ČR velmi zaujal a má vysokou líbivost.

Přidaná hodnota konceptu pro zákazníky je dána úsporou vody a přírodností kosmetiky.

Rovněž potenciál nákupu takovéto kosmetiky je velmi vysoký – 87,6% cílové skupiny by si takový produkt koupilo. Jedná se o velmi vysoké hodnoty – na ČR zcela neobvyklé, které svědčí o velkém zájmu o tento typ produktu.

Dokonce 52% spotřebitelů jej po týdenním použití považuje za lepší než stávající používaný produkt. To svědčí o velkém potenciálu práškových produktů.

Výhody nového produktu jeho uživatelé popsali takto

Produkty na bázi waterless comestics a cirkulárních ingrediencí uvádíme na trh v segmentech, kde má tento koncept jasnou přidanou hodnotu a kvantifikovatelné benefity. Produkty jsou výstupem celého technologického procesu, který je vytvářen a ověřován v rámci projektu.

Produktová strategie byla zvolena na základě realizovaných marketingových výzkumů.

Naše služby

Nabízíme komplexní služby při uvedení výrobků na trh

 • illustration

  Výzkum a vývoj

  kosmetika, bytová a spotřební chemie, potraviny, veterinární přípravky a další odvětví

 • illustration

  Služby

  dokumentace k uvádění výrobků na trh, podpora v oblasti hygieny a správné výrobní praxe

 • illustration

  Obchod

  zakázková výroba, inovace, optimalizace procesů a technologií, prodej speciálních aditiv